Rozdiel medzi katalógom a vyhľadávačom

Hlavný rozdiel medzi katalógom a vyhľadávačom je v tom, že vyhľadávač automaticky vyhľadáva a prehľadáva webové stránky a ich obsahy, vytvára vlastný index (databázu) a na základe požiadaviek návštevníkov ponúka výsledky vyhľadávania priamo zo svojho fulltextového indexu. Naopak, katalóg predkladá majiteľovi (prevádzkovateľovi) webovej stránky možnosť zaregistrovať svoju stránku do určitých kategórií podľa zamerania stránky.

Na základe toho vyhľadávací nástroj katalógu ponúka návštevníkovi odpovede na jeho požiadavky len zo svojej databázy zaregistrovaných odkazov. Väčšina katalógov má vo zvyku nové registrované webové stránky (aj ich obsahy) preverovať z hľadiska ich správneho zaradenia do kategórií a splnenia podmienok registrácie. Registrovať webové stránky do katalógov je výhodné aj preto, lebo množstvo vyhľadávacích robotov začína svoje prvé vyhľadávanie webových stránok práve v týchto katalógoch.

Katalógy, internetové vyhľadávače a ich spôsob práce

Základným cieľom prevádzkovateľa webovej stránky je to, aby na jeho stránky prišlo čo najviac návštevníkov. O to isté sa snažia aj prevádzkovatelia katalógov a vyhľadávačov a vo svojej podstate sa im to darí. Tento cieľ dosahujú veľmi jednoducho – používateľom dávajú to, čo chcú, teda relevantné výsledky vyhľadávania.

Zdroj: pravidla-seo.sk