SEO optimalizácia a internetové vyhľadávače

SEO optimalizácii sme sa venovali v minulom článku. Dnes by sme Vás radi oboznámili s tým, ako fungujú internetové vyhľadávače. Ak budete vedieť, na akom princípe pracujú, určite Vám to pomôže pri zviditeľňovaní Vašej stránky.

ranocchia mago

Vyhľadávače

V prvom rade je potrebné vedieť, aké rôzne vyhľadávač poznáme. Môže ísť o fulltextové, katalógové, hybridné vyhľadávače alebo o meta vyhaľadávače.

Fulltextové vyhľadávače

Asi najznámejším typom fulltextového vyhľadávača je google. Tieto vyhľadávače vytvárajú svoju databázu stránok, kde následne hľadajú zadaný text. Ak sa chcete umiestniť so svojou stránkou na prvých miestach vo vyhľadávačoch, pôjde o dlhodobú optimalizáciu Vašej web stránky.

Katalógové vyhľadávače

Ďalším druhom vyhľadávačov sú katalógové. V nich závisia vyhľadané výsledky iba od vloženého popisu stránky. V praxi to funguje tak, že do katalógu vložíte krátky popis celej Vašej web stránky.

Hybridné vyhľadávače

Hybridné vyhľadávanie v sebe zahŕňa vyhľadávanie fulltextové aj katalógové. Na začiatku spustenia internetu boli tieto dva tipy striktne oddelené. Dnes sa však kombinujú.

Meta vyhľadávače

Meta vyhľadávače fungujú na takom princípe, že na vyhľadávanie používajú naraz viacero kombinácií vyhľadávacích služieb. Ako príklad meta vyhľadávačov môžeme uviesť Kartoo alebo Vivisimo.

Ak ste sa rozhodli pre SEO optimalizáciu, mali by ste myslieť na všetky druhy vyhľadávačov. Medzi najrozšírenejšie internetové vyhľadávače u nás patrí google, zoznam a atlas. Čiže ide o fulltextové a katalógové vyhľadávače.