Textová reklama

Textová reklama – reklama formou článku podporená v sociálnej sieti

 

Ponúkame textovú reklamu v najväčšom informačnom médiu v súčasnej dobe na internete.

Napíšeme originálne SEO články, o Vašej firme, webstránke, produkte tie uverejníme v sieti našich internetových portáloch a tie podporíme na sociálnej sieti.

 

Ponúkame: Balíček piatich originálnych SEO článkov, každý napíše iný autor, podľa zadania s použitím dohodnutých (vaších) kľúčových slov. za cenu 149,- € bez DPH

 

Každý článok bude:

  • napísaný iným autorom – orginálny

  • o rozsahu najmenej jednej normostrany ( 1800 znakov )

  • obsahovať kľúčové slová a cez ne povedie odkaz na Vašu internetovú stránku. (ODPORÚČAME maximálne 3 Odkazy z každého článku)

  • zverejnený na jednej internetovej stránke nastálo (blog, webstránka, portál)

SEO články uverejníme v našom reklamnom médiu – sieť magazínov a web stránok.

 

každá webstránka v sieti má:

má svoju históriu a pozitívny page rank 3 a viac

obsah – unikátne tematické texty (obsahové zameranie)

návštevnosť viac ako 100 000 unikátnych návštev mesačne (meranie návštevnosti Google Analytics).

 

odkazy na články,  ktoré budú zverejnené v internetovej sociálnej sieti (facebook FB) Každá táto stránka má od 30 000 do 50 000 členov . Celkový POČET členov naších FB skupín a stránok, ktorí si správy o vašej firme môžu prečítať je cez 700 000.

 

Čo Vám textová reklama prinesie

 

Okamžité návštevy vašich internetových stránok – články sa objavia na hlavných web stánkach v našej sieti s mesačnou návštevnosťou viac ako 100.000 unikátnych návštev a aj vďaka podpory sirena efektu na socialnej sieti.

Vylepšenie v SEO – Vyhľadávače nájdu článok na internetovej stránke , nájdu text: s prelinkom a Vasu webstránku vyhodnotia, za zaujímavé miesto a posunú vašu webstránku vo vyhladávaní nahor. (tu sú obzvlášť dôležité originálne texty)

Dlhodobý Efekt – články na internete zostávajú (odstránia sa len na vyžiadanie), takže táto forma reklamy pôsobí dlhodobo na rozdiel od reklamy v inej forme na internete, alebo v iných médiách ako napr. rádiách , televízii, tlač.

Zlepšenie imidžu firmy – textová reklama zanecháva priaznivú odozvu pre tých čo si budú zisťovať informácie o vašej firme (produktoch) na internete , budú nachádzať priaznivé články na rôznych miestach internetu od rôznych autorov .